Verzekeren – Stepverzekeren.nl

Categorie: Verzekeren

  • Wat doet de RDW? Verkeersveiligheid is een samenspel tussen de mens, de weg en het voertuig. Wij denken mee over nieuwe regels voor onder andere toelating tot de weg (zelfcertificering of goedkeuring) en de wijze van toezicht (op de markt of op de fabricage). Ook nemen we deel aan de werkgroep waarin naast de technische […]

  • Elektrische step (e-step) U moet een aantal regels volgen als u een elektrische step gebruikt. Is de elektrische step goedgekeurd? Dan mag u in Nederland de openbare weg op. Een elektrische step heet ook wel e-step. Wat is een elektrische step? Een elektrische step gaat niet harder dan 25 kilometer per uur. Een e-step hoort tot de […]

  • Informatie voor (toekomstige) gebruikers van bijzondere bromfietsen Met welke bijzondere bromfietsen mag je in Nederland de weg op? Je mag in Nederland met een bijzondere bromfiets de openbare weg op als hij daarvoor toegelaten is door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Lichte langzame voertuigen die niet aan de eisen voor de reguliere bromfiets of die […]

  • Ben u de trotse eigenaar van een elektrische step of bent voornemens een elektrische step aan te kopen. Vergeet deze dan niet te verzekeren! In Nederland dient elk gemotoriseerd voertuig te zijn voorzien van een WA verzekering. Je verzekerd dan de Wettelijke aansprakelijkheid. De WA verzekering dekt enkel schades die u bij anderen veroorzaakt. Welke […]