Categorie – Stepverzekeren.nl

Categorie

Wat doet de RDW?

Verkeersveiligheid is een samenspel tussen de mens, de weg en het voertuig. Wij denken mee over nieuwe regels voor onder andere toelating tot de weg (zelfcertificering of goedkeuring) en de wijze van toezicht (op de markt of op de fabricage). Ook nemen we deel aan de werkgroep waarin naast de technische toelatingseisen ook over andere belangrijke onderwerpen wordt gesproken zoals gebruikseisen, rijbewijs, kentekening en plaats op de weg. Bij het opstellen van de technische eisen voor dit kader zoekt de RDW zoveel mogelijk aansluiting bij de eisen die in onze omringende landen gelden en kijken we naar  de EU-regelgeving en –standaarden voor andere voertuigen en de ontwikkelingen daarop. Hierdoor wordt het mogelijk om deze nieuwe vormen van mobiliteit met een goedkeuring veilig en vertrouwd op de markt te brengen. 

De RDW bepaalt welke LEV’s worden toegelaten

Omdat de LEV’s niet onder bestaande wetgeving vallen, is er sinds 2019 een tijdelijk kader opgesteld onder de noemer ‘bijzondere bromfietsen’. De minister van IenW bepaalt welke voertuigen hieronder vallen. Inmiddels heeft de minister van IenW besloten om de nationale voertuigcategorie ‘bijzondere bromfietsen’ te verbreden naar een voertuigcategorie LEV’s. Dit is ook het advies van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid in het rapport ‘Veilig toelaten op de Weg‘. 

Met de komst van dit nieuwe kader verandert de rol van de RDW voor dit type voertuigen: dan wordt de RDW de toelatings- en registratieautoriteit. Hiermee vervalt de taak van de minister van IenW; de LEV’s worden dan door de RDW toegelaten. Hiermee wordt ook voldaan aan de aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid om een onafhankelijke keuringsinstantie te laten besluiten over de goedkeuring voor het op de markt aanbieden of in de handel brengen. De RDW heeft ruime ervaring als toelatingsautoriteit en ziet de nieuwe taak met vertrouwen tegemoet. 

1 januari 2023

De datum van inwerkingtreding van het nieuwe LEV-kader is voorzien per 1 januari 2023. 

Written by

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *